News Flash Home
The original item was published from 4/15/2021 7:45:26 PM to 4/19/2021 1:04:41 AM.

News Flash

Snohomish County News

Posted on: April 19, 2021

[ARCHIVED] Chuong Trình H? Tr? Ti?n Thuê Nhà Tránh Tr?c Xu?t

Người Liên Hệ: 

Jackie Anderson

Snohomish County Human Services Department

Jackiem.anderson@snoco.org

425-388-3237Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Tránh Trục Xuất

 

Quá trình sàng lọc về tính đủ điều kiện được tiến hành thông qua chương trình North Sound 211 để tránh việc trục xuất

 

Quận Snohomish, Washington Tháng 19 năm 2021 – Hợp tác với tổ chức Volunteers of America Western Washington (Tình Nguyện Viên của Hoa Kỳ Miền Tây Washington) và các tổ chức đối tác chủ chốt, Quận Snohomish hiện đang tiếp nhận đơn đề nghị tham gia chương trình Emergency Rental Assistance (Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà trong Giai Đoạn Khẩn Cấp, ERA) mới của Quận Snohomish. 

 

ERA được tài trợ thông qua Consolidated Appropriations Act (Đạo Luật Phân Bổ Ngân Sách) năm 2021 của liên bang, trong đó có Emergency Rental Assistance Act (Đạo Luật Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà trong Giai Đoạn Khẩn Cấp) được thực hiện thông qua U.S. Department of the Treasury (Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ).  Mục đích của ERA là để giúp ngăn chặn trục xuất khỏi nhà bằng cách trả tiền thuê nhà đã quá hạn, đến hạn trả và trong tương lai cho các hộ gia đình đủ điều kiện. 

 

Đối tượng nhận hỗ trợ tiền thuê nhà của ERA là những hộ gia đình khó khăn nhất, những người đã chịu ảnh hưởng do mất thu nhập hoặc các yếu tố khác tác động đến sự ổn định chỗ ở do đại dịch COVID-19.   Nhiều hộ gia đình ở Quận Snohomish đang bị ảnh hưởng nặng nề và có thể mất chỗ ở khi kết thúc thời kỳ hoãn nợ trước khi trục xuất khỏi nhà.  Khoản tài trợ này sẽ không thể đáp ứng hết tất cả các nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà nhưng được kỳ vọng sẽ tạo được một tác động đáng kể cho những hộ gia đình khó khăn nhất. 

 

"Mọi khu dân cư tại Quận Snohomish đều có nhiều gia đình đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, và ý nghĩ mất đi nơi ăn chốn ở ngay giữa cuộc khủng hoảng này cũng là một mối lo đè nặng," ông Dave Somers, Giám Đốc Điều Hành Quận Snohomish, cho biết. "Chúng tôi rất cảm kích khi có số tiền tài trợ này của liên bang để giữ lại chỗ ở cho mọi người và tránh khỏi những khó khăn lớn hơn. Chúng ta đang sát cánh trong cuộc khủng hoảng này, và sẽ cùng nhau vượt qua nó."

 

Các gia đình và cá nhân cư trú đang phải vật lộn và sẽ cần được hỗ trợ cho đến khi họ có thể đi làm trở lại, có nơi trông trẻ và giải quyết các vấn đề khác đang gây ảnh hưởng đến khả năng trang trải tiền thuê nhà đúng hạn.  Sự ổn định về chỗ ở là vấn đề cốt lõi để đạt được sức khỏe thể chất, tinh thần trong các gia đình và cộng đồng, và trên khắp Quận Snohomish, những người dân của chúng ta cần được hỗ trợ về nhà ở khi họ đang cố gắng phục hồi trở lại sau đại dịch.   

 

"Chúng tôi trân trọng nỗ lực của đoàn đại biểu quốc hội để đưa nguồn lực đến với đúng những cộng đồng khó khăn trong đại dịch này," bà Stephanie Wright, Chủ Tịch Hội Đồng Quận Snohomish, chia sẻ. "Chúng ta đều đã biết, hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ là một phần rất quan trọng của quá trình phục hồi và là vấn đề then chốt nổi bật trong việc giảm thiểu hậu quả tiêu cực của đại dịch trong cộng đồng."

 

Để đủ điều kiện, hộ gia đình phải có thu nhập bằng hoặc dưới 80% so với Thu Nhập Trung Vị Trong Khu Vực, đã trải qua một khó khăn tài chính có liên quan trực tiếp đến đại dịch COVID-19 và khó khăn đó đã tác động đến khả năng thanh toán tiền thuê nhà của họ, đồng thời đang có nguy cơ bị vô gia cư hoặc hiện có tình trạng nhà ở bất ổn.  Ngoài ra, khoản tài trợ cũng có những yêu cầu sau:

 

  • Ưu tiên hỗ trợ cho các hộ gia đình có thu nhập bằng hoặc dưới 50% Thu Nhập Trung Vị Trong Khu Vực; 
  • Ưu tiên các hộ gia đình có một người trở lên đang thất nghiệp và đã trong cảnh thất nghiệp được 90 ngày tính đến thời điểm nộp đơn xin hỗ trợ.

 

Quận sẽ tiếp nhận ERA từ Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và Washington State Department of Commerce (Sở Thương Mại Tiểu Bang Washington).  Cả hai nguồn tài trợ ERA này đều sẽ được cấp thông qua các đối tác cộng đồng và có thể đến tay người dân thông qua North Sound 211.   Các đối tác cộng đồng sẽ cộng tác với bên cho thuê nhà và tiến hành dịch vụ tiếp cận để đến với những hộ gia đình đủ điều kiện.  Press Release...
Facebook Twitter Email

Other News in Snohomish County News

COVID-19 Emergency Sheltering

Posted on: March 26, 2020